Info inträdesbiljetter Colosseum

Colosseum

De officiella biljetterna till Colosseum gäller även för Forum Romanum och Palatinkullen. På Palatinkullen finns ruinerna av kejsarpalatserna medan i Forum Romanum finns ruinerna av de viktigaste administrativa, religiösa och finansiella byggnaderna. Priset är 16 euro för vuxna, 2 euro för studenter (med giltigt studentkort) med åldern 18 – 25 och gratis för barn under […]